Duruşma Bekletme Dilekçesi Örneği

…… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE   DOSYA NO           : …… / ……. Esas DURUŞMA GÜNÜ : …/…/……. DURUŞMA SAATİ : ….:….   KONU                                        : Bekletme dilekçemizdir.   AÇIKLAMALAR Kadıköy Sulh Hukuk Mahkemesi’nde …../… Esas numarasıyla görülmekte olan davamın bugünkü oturumunun uzaması dolayısıyla Sayın Mahkemeniz’de olan duruşmaya gecikmeli olarak katılacağım. Bu nedenle dosyanın beklemeye bırakılarak en sona alınmasını, aksi taktirde …


İcra takibi borç miktarına itiraz dilekçesi örneği

İZMİR ….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE GÖNDERİLMEK ÜZERE NÖBETÇİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE   DOSYA NO     : ALACAKLI     : BORÇLU         : KONUSU        : BORCA İTİRAZIM HK. OLAYLAR         : 1- Yukarıda dosya numarası belirtilen ve hakkımda yapılan icra takibinden dolayı adıma gönderilen örnek 7 ödeme emrini tebellüğ ettim ve yasal süre içerisinde aşağıdaki şekilde …


Menfi Tespit Davası Dilekçesi örneği

……. MAHKEMESİNE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Menfi Tespit İstemi. AÇIKLAMALAR : 1-) Davalı, müvekkilim hakkında …’inci İcra Müdürlüğünün …/… sayılı dosyasıyla alacak takibi yapmıştır. 2-) Müvekkilim takibe konulmuş olan bonoların bedellerini …/…/… tarihinde çek ve …/…/… tarihinde nakit verme suretiyle ödemiştir. 3-) Bu sebeple dava açılması zorunlu hale gelmiştir. HUKUKİ NEDENLER …


AÇIKLAMALI İDARİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

NÖBETÇİ İDARE MAHMEMESİ BAŞKANLIĞI’NA                    Gönderilmek Üzere  ……….NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   ………. -Yürütmenin Durdurulması Taleplidir Duruşma İstemlidir DAVACI                       : ………………………………..                                             Adres …………….. / Ankara DAVALI                       : İptali istenen işlemi yapan makam DAVANIN KONUSU      …


ŞEF ATAMALARI İPTAL EDİLENLER İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

…………………………. NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ’NE                                                                                              “Yürütmeyi Durdurma Taleplidir”     DAVACI                       :           ……………………………… (T.C.NO:……………………………..) ADRES                        :           …………………………………………………………………………………… DAVALI                                   :           T.C.Milli Eğitim Bakanlığı / Bakanlıklar / ANKARA T.KONUSU                              :           Şef olarak görev yapmakta iken Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak tesis edilen13/06/2008 tarih ve ……….. sayılı Atama Kararnamesinin öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve devamında …

1 2 3 4 8