İstifa Dilekçesi Örneği

Tarih:____/___/_____ ______________________________’ne, ____________________ __________________________________________________ __________ adresinde bulunan işyerinizde ___/___/_____ – ___/____/_____ tarihleri arasında çalışmış bulunmaktayım. Söz konusu çalışma sürem içerisinde doğan tüm kanuni ve akdi haklarımı aldım. İşyerinizden şahsi gerekçelerimle, kendi istek ve rızamla herhangi bir baskı olmadan ____/_____/______ (İhbar süresi göz önünde bulundurularak tarih yazılması uygundur.) tarihinde ayrılmak istiyorum. Gerekli işlemlerin yapılmasını arzederim. İŞÇİNİN …


Hesap İşletim Ücreti İptal Dilekçesi Örneği

…………….. Bankası Genel Müdürlüğü’ne,   Konu     :Hesap işletim ücreti …………….. nolu hesabımdan, …../……./20… son ödeme tarihli Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan …….. , … TL. tutarlı hesap işletim ücreti talebiniz 4077 sayılı yasaya göre haksız olup Hesap Bildirim cetveline itiraz ediyorum.   Talep edilen ….. , …. TL hesap işletim ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki …


KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİNE UYGUN OLMAYAN DURUMLARLA İLGİLİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ

Tüketici Mahkemesi Sayın Başkanlığı’na Veya (Tüketici Mahkemesi olmayan yerlerde hangi mahkemenin yetkili olduğu araştırılarak) Tüketici Mahkemesi sıfatıyla (Asliye Ticaret Mahkemesi / Asliye Hukuk Mahkemesi) Sayın Başkanlığı’na ŞİKAYET EDEN                       : Tüketicinin adı soyadı adresi ŞİKAYET EDİLEN                    : Şikayet edilen kişi/ler yada kurum/ların adı soyadı,unvanı,adresi(sorumluluk açısından birden fazla olabilir.) ŞİKAYET KONUSU                  : Kredi kartı sözleşmesine uygun olmayan faiz tahakkuk ettirilmesi. OLAYLAR                                : Kredi kartı faizine …


KAPIDAN SATIŞ FİRMASI ŞİKAYET DİLEKÇESİ

 …………… (il yazılacak) Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne    ŞİKAYET EDEN                       : Tüketicinin adı soyadı adresi ŞİKAYET EDİLEN                    : Şikayet edilen kişi/ler yada kurum/ların adı soyadı,unvanı,adresi(sorumluluk açısından birden fazla olabilir.) ŞİKAYET KONUSU                  : Kapıdan satış firması hakkında OLAYLAR                                : Örneğin; …./…./2005 tarihinde …saatinde kapıma gelen satıcılardan alışveriş yaptım. Yedi günlük cayma hakkımı iadeli taahhütlü posta / noter vasıtasıyla kullandım. Ancak söz konusu firma …


Nüfuz Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi Örneği

**Not:Yaşayan bir kişinin ölü gözüktüğünde yada ölmüş kişinin yaşıyor göründüğünde gereklidir !… … HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACILAR : 1- 2- VEKİLİ : DAVALI : KONU : Ölümün ve ölüm tarihinin tespiti talebinden ibarettir. AÇIKLAMALAR : 1- Davacı müvekkillerim nüfus kayıtlarında sağ olarak görünmesine karşın gerçekte …/…/… tarihinde vefat eden …’nın mirasçılarıdır. Murisin başkaca mirasçısı yoktur. …

1 2 3 4 5 6 8