HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE, HİZMET TESBİTİ

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2001/21-6 E.N , 2001/14 K.N. İlgili Kavramlar HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE HİZMET TESBİTİ İçtihat Metni Taraflar arasındaki “hizmet tesbiti” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Mersin İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 24.12.1999 gün ve 1998/748 E-1999/718 K.  sayılı kararın incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21.Hukuk Dairesinin 11.4.2000 gün ve 2000/2513-2837 sayılı …


AYNEN TAKSİM, PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ

YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2001/13-1039 E.N , 2001/16 K.N. İlgili Kavramlar AYNEN TAKSİM PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ İçtihat Metni Taraflar arasındaki  “paydaşlığın giderilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bornova Sulh Hukuk Mahkemesi’nce  davanın kabulüne dair verilen 20.4.2000 gün ve 1998/1440 E- 1999/673 K. sayılı kararın incelenmesi  davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 6.Hukuk Dairesi’nin  11.7.2000 gün ve 2000/6370-6530  sayılı ilamiyle;  (…Dava, bir parça taşınmaz …


Kayıp Diploma Dilekçesi Örneği

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE ANKARA Okulunuzun ……………………….. nolu öğrencisi olarak mezun oldum ve almış olduğum diplomamı kaybettim. Diploma kayıp ilanı vermediğimden dolayı doğabilecek hukuki sorumluluk bana ait olmak üzere, diploma yerine geçen Diploma Kayıt Örneğinin düzenlenmesi için; Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.                                                                                                                    ……/……/……..                                                                                                                              Adı Soyadı                                                                                                                                   İmza Adres:………………………………………………..…………………………………………………………….. ……………………………………………………….. Telefon : 0 …………/……………………. Ek-1: Nüfus cüzdanı fotokopisi Öğrencinin Kimlik …


EVLAT EDİNMEYE İZİN DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

………… … AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,   EVLAT EDİNMEK İSTEYEN (DAVACI)                                          : VEKİLİ                                              : DAVALI                                             : KONUSU                                           : Evlat edinmeye izin talebinden ibarettir. OLAYLAR                                          : …………….. ilçesi …….. mahallesi .. hane, .. cilt ve …. sayfada kayıtlı olan müvekkilim …………….., yaklaşık …yıldır …………… ile evlidirler. Müvekkilim .. yaşına gelmesine rağmen henüz bir çocukları olmamıştır. Müvekkilim evlat edinmek istemektedir ve bu isteğine eşi …


Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi

Dosya Esas No: …/… İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ERZİNCAN BORCA İTİRAZ EDEN (BORÇLU) : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No: Adres ALACAKLI : Adı ve Soyadı Adres TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…/… KONU : Ödeme emrine itiraz ettiğimin bildirilmesi dileğidir. AÇIKLAMALAR : Alacaklı tarafından aleyhime yapılan icra takibinde, tarafıma gönderilen ödeme emrini …/…/… tarihinde aldım. Yedi günlük yasal …

1 2 3 8