Acentelik Sözleşmesi Örneği

ACENTELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bir tarafta, ……………………………………………………………………………..adresinde mukim …………………. Ltd. (Bundan sonra kısaca FİRMA olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ………………………………………………………………………………………………adresinde mukim ……………………………………………………………………….Ltd.Şti. (Bundan sonra yetkili satış acentesi olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarla işbu acente sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme ile FİRMA Yurtiçinde ve Yurtdışında hazırlamış olduğu hizmetlerin ve ürünlerin aşağıda belirtilen …


Aile içi şiddet şikayet dilekçesi örneği

……… CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA     ŞİKAYET EDEN     : Adı, soyadı, adresi ŞİKAYET EDİLEN : Eşinizin adı, soyadı ve adresi SUÇ                          : Aile içi şiddet, müessir fiil (başkaca eylem varsa bunlar   belirtilecek.Hakaret, tehdit, silah teşhiri……taciz, tecavüz gibi) SUÇ TARİHİ           : Olay tarihi belirtilecektir. ŞİKAYET NEDENLERİ: Eşimle  ….. tarihinde evlendik. Bu evlilikten müşterek    ..   çocuklarımız bulunmaktadır. Eşim bana ve çocuklara sürekli şiddet uygulamakta, …


Firmaya Ayıplı Mal – Hizmet İhtarname örneği

Tarih :…../…../20….. İHTARNAME   İHTAR GÖNDERİLEN MUHATAP               : ……………………………………………………… ADRESİ                     :………………………………………………………………………………………………………..   İHTARI GÖNDERENİN ADI ve SOYADI       :…………………………………………………… ADRESİ                    :………………………………………………………………………………………………………..   Firmanızdan ……/……/20…… tarihinde ……………………TL. bedelli ………………… Marka …………………………………….ürününü satın aldım.Ancak aldığım ürünün ……………………………… hataları ve eksikleri nedeni ile ayıplı olmasından dolayı yararlanamadım. Bu nedenler ürünleriniz, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesi gereği …


Kredi Kartı İptal Dilekçesi Örneği

XXXX Bankası Kredi Kartları Bölümüne, İstanbul, 01.02.2011 Artık kredi kartı kullanmak istemediğimden, nezdinizde bulunan 4xxx xxxx xxxx xxxx numaralı kredi kartımın iptali için gereğinin yapılmasını rica ederim. Kredi kartımın tüm borçlarını kapatmış ve kartımı imha etmiş bulunmaktayım. Konuyla ilgili onay ve bilgilerinizi rica ederim. Saygılarımla, İsim Soyisim Doğum Tarihi Telefon Cep Telefonu Adres

1 6 7 8