Firmaya Ayıplı Mal – Hizmet İhtarname örneği

Tarih :…../…../20…..

İHTARNAME

 

İHTAR GÖNDERİLEN

MUHATAP               : ………………………………………………………

ADRESİ                     :………………………………………………………………………………………………………..

 

İHTARI GÖNDERENİN

ADI ve SOYADI       :……………………………………………………

ADRESİ                    :………………………………………………………………………………………………………..

 

Firmanızdan ……/……/20…… tarihinde ……………………TL. bedelli …………………

Marka …………………………………….ürününü satın aldım.Ancak aldığım ürünün ……………………………… hataları ve eksikleri nedeni ile ayıplı olmasından dolayı yararlanamadım. Bu nedenler ürünleriniz, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesi gereği ayıplı mal kabul edilmektedir.

Yukarıda belirtmiş olduğum nedenlerden ötürü, 4077 sayılı Kanun’un 4.Maddesi gereğince ürünün fatura üzerindeki bedelinin tarafıma iade edilmesini/yeni ve ayıpsız olanı ile değiştirilmesini; aksi takdirde Yasal yollara başvuracağımı ihtaren bildiririm.

Gereğini dilerim.

İhtarı Gönderenin :

Adı ve Soyadı           :…………………………………….

İmza                          :

Bir cevap yazın