Nüfuz Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi Örneği

**Not:Yaşayan bir kişinin ölü gözüktüğünde yada ölmüş kişinin yaşıyor göründüğünde gereklidir !…

… HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACILAR : 1-

2-

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Ölümün ve ölüm tarihinin tespiti talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1- Davacı müvekkillerim nüfus kayıtlarında sağ olarak görünmesine karşın gerçekte …/…/… tarihinde vefat eden …’nın mirasçılarıdır. Murisin başkaca mirasçısı yoktur.

2- Ölümünün tespitini istediğimiz muris …, …/…/….tarihinde trafik kazası neticesinde … hastanesinde ölmüştür. Bu durum ile ilgili hastane kayıtları ve doktor raporları mevcuttur. Tanık beyanlarıyla da destekleyeceğimiz durumun tespiti gerekmektedir.

3- Müvekkillerimin mirasçısı olduğu …’nın ölümünün tespiti ve nüfus kayıtlarının düzeltilmesi için sayın Mahkemeye başvuru zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : Türk Medeni Kanunu, Nüfus Kanunu ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kayıtları, trafik kaza tutanağı, hastane kayıtları tanık beyanları, zabıta soruşturması ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle müvekkillerin müşterek murisleri …’nın ölümünün tespitine ve nüfus kayıtlarının düzeltilmesine karar verilmesini saygılarımla talep ederim. …/…/….

Davacı Vekili
Avukat

Bir cevap yazın