Duruşma Bekletme Dilekçesi Örneği

…… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO           : …… / ……. Esas
DURUŞMA GÜNÜ :
 …/…/…….
DURUŞMA SAATİ : 
….:….

 

KONU                                        : Bekletme dilekçemizdir.

 

AÇIKLAMALAR

Kadıköy Sulh Hukuk Mahkemesi’nde …../… Esas numarasıyla görülmekte olan davamın bugünkü oturumunun uzaması dolayısıyla Sayın Mahkemeniz’de olan duruşmaya gecikmeli olarak katılacağım. Bu nedenle dosyanın beklemeye bırakılarak en sona alınmasını, aksi taktirde dilekçemin mazeret beyanı olarak kabul edilerek duruşmanın başka bir tarihe bırakılmasını Sayın Mahkemeniz’den saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…..

…………… ………………
Avukat

Bir cevap yazın