KAPIDAN SATIŞ FİRMASI ŞİKAYET DİLEKÇESİ

 …………… (il yazılacak) Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne

  

ŞİKAYET EDEN                       : Tüketicinin adı soyadı adresi

ŞİKAYET EDİLEN                    : Şikayet edilen kişi/ler yada kurum/ların adı soyadı,unvanı,adresi(sorumluluk açısından birden fazla olabilir.)

ŞİKAYET KONUSU                  : Kapıdan satış firması hakkında

OLAYLAR                                : Örneğin; …./…./2005 tarihinde …saatinde kapıma gelen satıcılardan alışveriş yaptım. Yedi günlük cayma hakkımı iadeli taahhütlü posta / noter vasıtasıyla kullandım. Ancak söz konusu firma cayma hakkımı dikkate almayarak maddi ve manevi mağduriyetime neden olmuştur. ……….” Gibi şikayete konu olan olay, yaşadığınız hadiseler; net, fazla ayrıntıdan uzak ama olayı tam olarak ifade etmelidir. (1, 2, 3, şeklinde  Madde madde anlatmanızı öneririz.)

Netice-i Talep                       Söz konusu kapıdan satış firması cayma hakkımı kullanmama rağmen vermiş olduğu ürünü geri almamaktadır. Gerekli incelemenin yapılarak firma hakkında ceza-i işlem uygulanmasının saygılarımla arz ve talep ederim.

…./ …. 2018 (tarih)

Ad, Soyad,

……………………………..                                                                                       imza

Bir cevap yazın