KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİNE UYGUN OLMAYAN DURUMLARLA İLGİLİ ŞİKAYET DİLEKÇESİ

Tüketici Mahkemesi
Sayın Başkanlığı’na
Veya
(Tüketici Mahkemesi olmayan yerlerde hangi mahkemenin yetkili olduğu araştırılarak)
Tüketici Mahkemesi sıfatıyla
(Asliye Ticaret Mahkemesi / Asliye Hukuk Mahkemesi)
Sayın Başkanlığı’na

ŞİKAYET EDEN                       : Tüketicinin adı soyadı adresi

ŞİKAYET EDİLEN                    : Şikayet edilen kişi/ler yada kurum/ların adı soyadı,unvanı,adresi(sorumluluk açısından birden fazla olabilir.)

ŞİKAYET KONUSU                  : Kredi kartı sözleşmesine uygun olmayan faiz tahakkuk ettirilmesi.

OLAYLAR                                : Kredi kartı faizine konu olan olay, yaşadığınız hadiseler; net, fazla ayrıntıdan uzak ama olayı tam olarak ifade etmelidir. (1, 2, 3, şeklinde  Madde madde anlatmanızı öneririz.)

Hukuki Sebep                         : Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Her türlü yasal mevzuat

Deliller                                   :  Sözleşme, Firma ile yapılan yazışmalar ve diğer deliller (elinizde ne tür belgeler veya deliller varsa hepsini yazabilirsiniz, yaşadığınız hadiseler için varsa tanık da yazabilirsiniz)

Netice-i Talep                       Yukarıda açıklanan nedenlerle sözleşme dışına çıkılarak tarafıma gönderilen hesap ekstresine haksız temerrüt faizi uygulanmış, süresinde itiraz etmeme rağmen faiz yine de tahakkuk ettirilmiştir. Tarafımca ödenen haksız işlemin iptali ile yasal faiziyle tarafımdan alınan bedelin iadesini ve ilgili banka hakkında yasal işlem başlatılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.    …./ …. 2005 (tarih)

Ad, Soyad,

……………………………..                                                                                       imza

Bir cevap yazın