Hesap İşletim Ücreti İptal Dilekçesi Örneği

…………….. Bankası Genel Müdürlüğü’ne,

 

Konu     :Hesap işletim ücreti

…………….. nolu hesabımdan, …../……./20… son ödeme tarihli Hesap Bildirim Cetvelinde yer alan …….. , … TL. tutarlı hesap işletim ücreti talebiniz 4077 sayılı yasaya göre haksız olup Hesap Bildirim cetveline itiraz ediyorum.

 

Talep edilen ….. , …. TL hesap işletim ücretinin bir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu diler aksi takdirde hukuki yollara başvuracağıma bildiririm.

 

Adı, Soyadı

İmza

Bir cevap yazın