Kayıp Diploma Dilekçesi Örneği

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

Okulunuzun ……………………….. nolu öğrencisi olarak mezun oldum ve almış olduğum diplomamı kaybettim.

Diploma kayıp ilanı vermediğimden dolayı doğabilecek hukuki sorumluluk bana ait olmak üzere, diploma yerine geçen Diploma Kayıt Örneğinin düzenlenmesi için;

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

                                                                                                                   ……/……/……..

                                                                                                                             Adı Soyadı

                                                                                                                                  İmza

Adres:………………………………………………..……………………………………………………………..

………………………………………………………..

Telefon : …………/…………………….

Ek-1: Nüfus cüzdanı fotokopisi

Öğrencinin Kimlik Bilgileri

T.C. Kimlik No               :

Baba adı                        :

Ana adı                         :

Doğum yeri ve Tarihi      :

Öğrenci No                    :

Diploma Tarihi ve No      :

Bir cevap yazın