Vergi Dairesine Pişmanlık Dilekçesi Örneği

……………VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

Dairenizin …………… Vergi kimlik numaralı mükellefiyim. …………Vergilendirme dönemine ilişkin ………………Vergisi beyannamemi, kanuni süresi içinde verememiş bulunmaktayım..

Ekte sunulan beyannamemin , 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesi hükümlerine göre kabulünü ve gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

ADRES:…………………………..

/…/…/

                                                                                      Mükellef
(Vekili veya Temsilcisi)
Ad, Soyadı ve İmza

EKLER:
1-….. Vergilendirme Dönemine Ait… Vergisi Beyannamesi

Bir cevap yazın