Menfi Tespit Davası Dilekçesi örneği

……. MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Menfi Tespit İstemi.

AÇIKLAMALAR :

1-) Davalı, müvekkilim hakkında …’inci İcra Müdürlüğünün …/… sayılı dosyasıyla alacak takibi yapmıştır.

2-) Müvekkilim takibe konulmuş olan bonoların bedellerini …/…/… tarihinde çek ve …/…/… tarihinde nakit verme suretiyle ödemiştir.

3-) Bu sebeple dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : 2004 S. K. m. 72 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : İcra takip dosyası, bono, tanık beyanları, ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin davalıya borcu olmadığının tespit edilmesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili
Av.

Bir cevap yazın