İcra takibi borç miktarına itiraz dilekçesi örneği

İZMİR ….İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE
GÖNDERİLMEK ÜZERE
NÖBETÇİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

…..

DOSYA NO     :

ALACAKLI     :

BORÇLU         :

KONUSU        : BORCA İTİRAZIM HK.

OLAYLAR         : 1- Yukarıda dosya numarası belirtilen ve hakkımda yapılan icra takibinden dolayı adıma gönderilen örnek 7 ödeme emrini tebellüğ ettim ve yasal süre içerisinde aşağıdaki şekilde takibe ve borca itiraz ediyorum.

1-    Evvel emirde borç zaman aşımına uğramıştır.Zaman aşımı iddiasında bulunuyorum.
2-    Benim adresim …..’da olup adı geçen ……. Aboneliğini de ……’da yaptım bu nedenle İzmir İcra dairelerinin ve İcra Mahkemelerinin yetkisini kabul etmiyorum.Yetkili icra dairesi ……. olmalıdır.
3-    Alacak muaccelliyet kazanmamıştır.Takibe konu faturaların hiç biri yasal şartlar dahilinde tarafıma tebliğ edilmemiştir.
4-    Talep edilen faiz oranı çok fahiş olup ilamsız takiplerde faiz oranı yıllık %….’dur.
5-    İşte yukarıda arz ettiğim sebeplerden dolayı benim alacaklı şirkete muacceli yet kazanan bir borcum yoktur.

Hakkımda yapılan TAKİBİN İcra İflas Kanunun İlgili Hükümleri Gereğince DURDURULMASINA karar verilmesini arz ve talep ederim.

BORCA İTİRAZ EDEN BORÇLU

Bir cevap yazın